Η Ιόνιος Αναπτυξιακή, πρώην ΣΑΖΑΕ, στα πλαίσια σχεδιασμού της Τοπικής Στρατηγικής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος CLLD/LEADER, για την περίοδο 2014-2020, διοργανώνει ενημέρωσης - διαβούλευση  με φορείς (εκπρόσωποι των ΟΤΑ, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, σύλλογοι, συνεταιρισμοί, ενώσεις, Μ.Κ.Ο. κλπ.) και τον τοπικό πληθυσμό.

Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, ώρα 19:00, στο Μουσείο Ζακύνθου, πλ. Σολωμού, θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση με εκπροσώπους από τον τομέα του Πολιτισμού, την Εκπαίδευση και την Εκκλησία.

Πρόγραμμα